Vikten av att läsa för bebisar

Nyligen publicerades studier visar att läsning för mycket små barn är oerhört stimulerande för dem och även av stor vikt. Förr läste man mycket mer för sina barn eftersom
Read More...

Ljudböcker

En typ av bok som faktiskt har funnits sedan länge men som har fått ny popularitet igen, är ljudböckerna. När du var barn kanske du kommer ihåg att dina
Read More...

Bokens värsta konkurrent – TV:n

Som det visats genom övriga artiklar har den konventionella bokens popularitet minskat. Dels på grund av e-bokens framfart, men också på grund av annan teknologi, där man allt oftare
Read More...

Andra typer av böcker

Som historien visat har sättet man läser och skriver på förändrats väldigt mycket. Först var det papyrus, sedan skrollar och kodexar. I dagsläget är den konventionella boken fortfarande populär,
Read More...

Kända utländska författare

Duktiga författare finns inte bara i Sverige. Som tidigare nämnts finns många duktiga författare i flera andra länder. Här kommer några av de mest kända författarna att listas och
Read More...