Andra typer av böcker

Som historien visat har sättet man läser och skriver på förändrats väldigt mycket. Först var det papyrus, sedan skrollar och kodexar. I dagsläget är den konventionella boken fortfarande populär, men i och med ny teknologi som datorer, Internet och skärmar kan man nu läsa på flera olika sätt.

E-böcker

Andra typer av böckerEn elektronisk bok, också kallad e-bok, är en publikation som ges i digitalt format, det vill säga på en dator eller andra elektroniska verktyg. Den innehåller, precis som en vanlig bok, bilder och är läsbar på en platt skärmyta, som till exempel på en dataskärm eller läsplatta. Ofta definieras en e-bok som en elektronisk version av en bok i tryckt format, men ofta är det så att e-böcker produceras och säljs utan att ha en tryck kopia.

Var kan man läsa e-böcker?

E-böcker går att läsa på flera olika elektroniska verktyg, framförallt i datorer och läsplattor. Men praktiskt sett är de framtagna för att kunna läsas på de flesta elektroniska verktygen, vilket gör att smartphones också inkluderas. I princip tillåter alla produkter som produceras av de kända tillverkarna av mobiler, läsplattor och datorer en att läsa e-böcker.

Hur fungerar det?

I mitten av 2000-talet identifierades en trend av återförsäljare på nätet att fler och fler konsumenter köpte e-böcker. Till skillnad från vanliga böcker som levereras med posten blir e-böckerna tillgängliga via nätet, ofta via mejlen. Med e-böcker kan man välja och beställa de flesta böckerna i dagsläget och ladda ner efter återförsäljarens instruktioner. I början av 2012 publicerades fler e-böcker än tryckta böcker i USA.

Den huvudsakliga anledningen till att folk väljer e-böcker är att de ofta kommer till lägre priser och att det ökar komforten genom att man enkelt kan läsa dessa via olika elektroniska verktyg. Men också att utbudet har ökat. För framförallt studenter är det också enklare att markera och skapa referensmarkeringar i e-böcker eftersom de är lättnavigerade.