Bokens historia

Bokens historia är omringad av mystik, det kräver att man går tillbaka så långt som till antiken för att ta reda på hur den kom till verket.

Den tidiga skriften

The history of the bookNär skrivsystem utvecklades i gamla civilisationer användes andra material för att skriva med, framförallt sten, lera och träbark. Genom att ha studerat kvarlämningarna från tidigare civilisationer har forskare lyckats lokalisera den första skriften till det antika Egypten. De skrev ofta på vad som kallas Papyrus, vilket är en växt som växte nära Nilen. Skrift på denna tiden hade varken punkter eller konsekvent stavning, och skrevs både från vänster till höger och höger till vänster.

Med tiden utvecklades nya sätt att skriva på, bland annat tavlor. Dessa var framförallt tillplattad, torkad lera som enkelt kunde bäras runt. Också vaxtavlor använder vilka var gjorda i en träram som var täckt i vax. De användes framförallt för att föras anteckningar på, då de kunde återanvändas flera gånger om genom att helt enkelt smälta ner vaxet.

Den första boken

Den första boken som man idag skulle tolka som en bok är det av en kodex vilka man använde frekvent i romarriket under det första århundradet. En kodex har alla funktioner av en modern bok, förutom att ryggen och framsidorna var gjorda i betydligt mer robust material. Kodexen blev dock inte populär förrän det tredje och fjärde århundradet, för det var då fördelarna upptäcktes. Det var mer ekonomiskt då båda sidorna av ett material kunde användas, den var portabel, lättnavigerad och lätt att gömma. Den jämfördes framförallt med vad som tidigare användes, nämligen skrollar. Vilka var långa remsor av ett pappersliknande material vilket rullades ihop.

Boken var dock inte något för alla människor, utan oftast något för de rika. Framförallt på grund av att det var dyrt och tog lång tid att göra böcker på denna tiden. Det var inte förrän ångmaskinen uppfanns på det sena 1800-talet som boken blev mer tillgänglig för allmänheten.