Bokens värsta konkurrent – TV:n

the TVSom det visats genom övriga artiklar har den konventionella bokens popularitet minskat. Dels på grund av e-bokens framfart, men också på grund av annan teknologi, där man allt oftare väljer underhållning före läsning, vilket gäller både barn och vuxna. Läsning kan ibland också ses som något avkopplande man gör på semestern för att fly den stressiga vardagen där man gärna kommer hem efter jobbet och ser film istället.

Böcker är för långa

Bokens största konkurrenter är TV och filmer. Många menar att böcker är för långa och att man numera inte har tid att läsa. Framförallt vuxnas och tonåringarnas liv är fullspäckade. Böcker kan ta veckor, månader och till och med år att läsa. Det gör att man genom ett brett underhållningsalternativ istället väljer tv och film, främst på grund av att dessa är tidsmässigt begränsade. I jämförelse med en bok kan en film ta minst 1 till max 3 timmar. Med en film kan man också göra annat under tiden, exempelvis jobba, vika tvätt eller skriva med vänner. En bok kräver mer fokus än så.

Böcker är mindre visuell lockande

Till skillnad från böcker är filmer och TV-program fullspäckade av specialeffekter och actionscener som ens fantasi inte kan mäta sig med. Detta på grund av att vår fantasi är begränsad till verkligheten. Filmer kan således gå förbi dessa begränsningar och få liv i fantasin. Också musik och ljudeffekter kan göra skillnad, exempelvis i en skräckfilm när en person går ensam i en lång mörk korridor.

Att läsa böcker är inte socialt

Att läsa en bok är oftast en privat och individuell sak. Man kan ha högläsning, men de flesta vill sitta ifred i en soffa framför en brasa exempelvis. Filmer är istället mer sociala än så, även om man inte pratar speciellt mycket under en film väljer människor ofta att göra det gemensamt.