Varför är läsning viktigt?

Why is reading importantLäsning är viktigt på grund av flera anledningar. Det utgör en fundamental grund i dagens samhälle och att läsa är något alla förväntas kunna. Det kan exempelvis vara viktigt för att kunna läsa oddsen på oddsautomaten. Även om online casinon gör att man ofta kan läsa i lugn och ro så är det viktigt för att kunna läsa bra för att kunna veta reglerna. Detta på grund av att det erbjuds flera olika spel på online casinon, vilka också har olika regler.

Det ökar chanserna att få ett jobb

Att kunna läsa bra är viktigt för att hitta ett jobb. Många välbetalda jobb kräver god läsningsförmåga i dagens samhälle. Rapporter, pm och instruktioner är något nästan alla kommer i kontakt med. Dåliga läskunskaper leder ofta till att det tar längre tid att förstå en text och således agera på arbetsplatsen.

Det utvecklar hjärnan

Att läsa utvecklar också en persons hjärna, då hjärnan är en muskel och måste tränas. Det är framförallt viktigt hos barn, då det hjälper dem att utveckla sina språk-, hör-, och skrivkunskaper. Att inte få dessa kunskaper är problematiskt då bland annat dåliga hörsel kan leda till missuppfattningar, vilken i sin tur kan leda till flera andra problem.

Det utvecklar ens fantasi

Att läsa utvecklar också ens fantasi. Tv och dataspel har sin plats men det är ofta till för underhållning. Underhållning i sin tur är ofta aktiviteter som kräver lite tankeförmåga. Att läsa kan istället ta en person var som helst i världen, man kan vara en kung, äventyrare eller idrottsstjärna. Möjligheterna för att fantisera för den som läser är ovärderliga.

Det utvecklar ordförråd och uttalsförmåga

Bra läskunskaper utvecklar också uttal och stavning, då man tvingas stava ut ord vid läsning. Läsningen utvecklar också ordförrådet, då nya ord uppfattas och sparas för senare användning. Genom att se hur orden används i olika kontexter kan man också förstå hur ord kan användas på olika sätt i olika meningar och samtal.