Vikten av att läsa för bebisar

Nyligen publicerades studier visar att läsning för mycket små barn är oerhört stimulerande för dem och även av stor vikt.

Förr läste man mycket mer för sina barn eftersom den digitala utvecklingen inte var lika utbredd ännu. Det var då även ett sätt att umgås tillsammans men det var kanske inte alla som trodde att det var viktigt för ett barns utveckling att börja öppna böckerna redan i spädbarnsåldern.

Ändå är det känt att man bör tala med barnet redan under tiden det ligger i magen. Faktum är att det är sant. Inte bara vänjer sig barnet vid rösten, men det ger också en slags trygghet.

Att läsa för sin bebis

Det är inte bara barnet som tycker om att höra ditt tonläge. Högläsning kan vara stimulerande även för den vuxne eller den som läser. Fantasin flödar och barnen lär sig ett stort ordförråd tidigt. Det är i tidig ålder som barn lär sig språk. Barn som växer upp med tvåspråkiga föräldrar i ett annat land och som går i skola där det talas flera språk i undervisningen, har betydligt enklare för att lära sig att tala språken än vad de har om de lär sig i vuxen ålder.

De absolut bästa böckerna för små barn kan börja läsas redan vid 1-2 månaders ålder. Då gäller främst pekböcker och enkla sagor där bilder förekommer så barnet har något att knyta an till.

Små barn älskar att fingra på saker så det är bra om böckerna är tåliga och har roliga figurer. Det ger en oerhört bra grund för ett barns mentala utveckling.

Appar för att läsa

När barnen blir lite större, kan man introducera dem till mer komplicerade böcker och man ska inte heller underskatta alla de kluriga läsappar som utvecklas idag. Överallt poppar det upp apputvecklingsföretag och Aplexa är bara ett av dem. Med apparna kan barnet lära sig att stava, para ihop bilder med ord, sätta ihop bokstäver till enkla korsord och lära sig mer om läs- och skrivträning.

Eftersom de flesta barn får en mobil enhet tidigt, tycker de flesta det är jättekul att använda apparna.